Τομέας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.

Συγκεκριμένα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες
- να τηρεί λογιστικά βιβλία Α' κατηγορίας και ΚΒΣ
- εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ
- παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
- φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές
- διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καιθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία
- παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών
- συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτηση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας

Μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:
- συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα
- ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα
- οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών
- συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα
- διεκπεραιώνει δραστηρότητες δημοσίων σχέσεων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (*)

(ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία.

Συγκεκριμένα ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες:
- να βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου (καταγραφή στοιχείων πελατών, χειρισμός εξοπλισμού, διακίνηση-τήρηση εγγράφων)
- να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες
- παρέχει πληροφορίες σχετικές με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής
- να παρέχει βοήθεια σε οποιδήποτε τμήμα με την καθοδήγηση του ειδικευμένου προσωπικού

(*) Η ειδικότητα δεν προσφέρεται στο τρέχον σχολικό έτος.